בית "להיוולד מחדש" - המרכז הישראלי לנשימה מודעת - איך לפתוח את מרכז הלב?