בית "להיוולד מחדש" - המרכז הישראלי לנשימה מודעת - דמיון מודרך למיגנוט בן/בת זוג נשמתיים