בית "להיוולד מחדש" - המרכז הישראלי לנשימה מודעת - דמיון מודרך לשחרור השנה החולפת