בית "להיוולד מחדש" - המרכז הישראלי לנשימה מודעת - המלצות של בוגרי קורסי הכשרת מטפלים