בית "להיוולד מחדש" - המרכז הישראלי לנשימה מודעת - המדריך לפתיחת מרכז הלב