בית "להיוולד מחדש" - המרכז הישראלי לנשימה מודעת - ערכה למציאת זוגיות