בית "להיוולד מחדש" - המרכז הישראלי לנשימה מודעת - הזמנת חבר למדריך החינמי