בית "להיוולד מחדש" - המרכז הישראלי לנשימה מודעת - התשלום לטיפול בוצע בהצלחה