בית "להיוולד מחדש" - המרכז הישראלי לנשימה מודעת - תודה על רכישתך